Bolagsstämma i KM

BOLAGSSTÄMMA I KM Vid ordinarie bolagsstämma i Kjessler & Mannerstråle AB (KM) den 21 mars 2000 omvaldes som ordinarie styrelseledamöter Lars-Erik Nordell, Johan Rapp, Christer Samuelsson och Bengt Stillström. Erik Salén, Investment Manager på Traction, nyvaldes. Sven-Åke Johansson och Claes Gyllenhammar hade undanbett sig omval. Vid konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Bengt Stillström som styrelseordförande. Som revisor omvaldes Per Bergman med Christer Forsberg som suppleant, båda auktoriserade revisorer hos KPMG. Revisorerna valdes för en period på fyra år. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 1999. Strämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att inom vissa förutsättningar dels besluta om återköp av egna aktier upp till en tiondel av samtliga aktier i bolaget, dels att nyemittera upp till en miljon aktier inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 9,5 Mkr. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För ytterligare information: VD Christer Samuelsson eller informationschef Leif Jacobsson, tel 08-555 230 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT01090/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar