Ekonomiska rapporter från KM

Ekonomiska rapporter från KM Kjessler & Mannerstråle AB (KM) lämnar följande ekonomiska rapporter under 1999: 1999-02-18 Bokslutskommuniké 1999-05-20 Delårsrapport januari - mars 1999-08-12 Delårsrapport januari - juni 1999-11-18 Delårsrapport januari - september Bolagsstämma hålls i Solna torsdagen den 25 mars 1999 kl. 16.00. KM är noterat på Stockholms fondbörs A-lista. Ytterligare information: Informationschef Leif Jacobsson, tel. 08-655 30 00 alternativ tel. 070-650 74 61 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00020/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00020/bit0002.doc

Dokument & länkar