Förslag till styrelse i Kjessler & Mannerstråle AB

FÖRSLAG TILL STYRELSE I KJESSLER & MANNERSTRÅLE AB Vid ordinarie bolagsstämma i Kjessler & Mannerstråle AB ( KM ) den 21 mars föreslås omval av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Lars-Erik Nordell, Johan Rapp och Christer Samuelsson. Civilingenjör Erik Salén, Investment Manager på Traction, föreslås som ny ledamot. Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Sven-Åke Johansson och Claes Gyllenhammar har undanbett sig omval. Förslaget stöds av aktieägare som tillsammans representerar 70% av röster och kapital. För ytterligare information: Styrelseordförande Bengt Stillström, tel 08- 506 289 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00750/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar