KM bullerberäknar citytunneln i Malmö

KM BULLERBERÄKNAR CITYTUNNELN I MALMÖ KM ska utveckla en beräkningsmodell för buller och vibrationer i Citytunneln i Malmö. Uppdraget utförs genom konsortiet KCM, som är ett gemensamt konsultföretag bildat av KM, Carl Bro a/s, Danmark och Maunsell Ltd, England. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en beräkningsmodell för att förutsäga vibrationer och stomljud i Citytunnelbanans omgivning i driftsskedet. Beräkningsmodellen för vibrations-utbredning kommer att verifieras med hjälp av mätningar i det pågående bygget av Köpenhamn Metro. - Vi ska också redovisa möjliga åtgärder, som kan vidtas inne i Citytunneln, både i de platsgjutna och i de fullortsborrade tunneldelarna, säger Martin Almgren, ansvarig för projektet. Kund är Citytunnelkonsortiet i Malmö, som är ett svenskt bolag bildat av Banverket, Statens Järnvägar, Malmö Kommun och Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik. Konsortiet har lagt stor vikt vid beräkningsmodellens förväntade noggrannhet och leverantörens kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag. Ytterligare information: Martin Almgren, KM Akustikbyrån 031-727 25 00 eller 0708-21 37 47 Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (PRESS14_.doc)

Dokument & länkar