KM Lab utbetalas - tisdag 30/11 första handelsdag utan rätt till aktier i KM Lab

KM LAB UTBETALAS - TISDAG 30 NOVEMBER FÖRSTA HANDELSDAG UTAN RÄTT TILL AKTIER I KM LAB Vid extra bolagsstämma i Kjessler & Mannerstråle AB (KM) 1999-11-29 fattades följande beslut: - Dotterbolaget KM Lab AB utbetalas till aktieägarna i KM, förhållande 1:1. Ett erbjudande föreligger från ALcontrol AB att omedelbart förvärva aktierna för 23 kronor per styck. Erbjudandet från ALcontrol förutsätter 90% anslutning bland aktieägarna. Anmälningstiden går ut tisdagen den 30 november 1999. Likvid beräknas utbetalas omkring den 9 december 1999. -Av styrelsen beslutad riktad nyemission om 313 000 aktier till en kurs av 32 kronor, för att kunna genomföra utbetalningen av KM Lab godkändes. De nyemitterade aktierna är inte berättigade till del i utbetalningen av KM Lab. KM tillförs 10 Mkr genom nyemissionen. Antalet aktier i KM uppgår efter nyemissionen till 4 386 000 st. Härefter beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag om fondemission. KMs aktiekapital är efter ny- och fondemissionen återställt och uppgår till 41 667 000 kronor. - Första dag för handel i KM-aktien, utan rätt till aktier i KM Lab, är tisdagen den 30 november 1999. Avstämningsdag för utbetalning av KM Lab AB är den 2 december 1999. KM koncentrerar sig nu på utvecklingen av konsultrörelsen. KM har efter utbetal-ningen av KM Lab ca 800 medarbetare och en årsomsättning på närmare 600 Mkr. KM är ett av Sveriges ledande tekniska konsultföretag med ett 20-tal specialiserade kunskapsenheter. Aktien är noterad på Stockholms fondbörs A- lista. För ytterligare information: VD Christer Samuelsson eller informationschef Leif Jacobsson, mobil 070-650 74 61, tel kontor 08-555 230 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00750/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar