KM och Corechange i samarbete för att bygga avancerade företagsportaler

KM OCH CORECHANGE I SAMARBETE FÖR ATT BYGGA AVANCERADE FÖRETAGSPORTALER Kjessler & Mannerstråle AB (KM) har tecknat ett samarbetsavtal med Corechange för att implementera Coreport, ett portalverktyg som effektiviserar företagens informationsflöde. Företagsportal är en av de teknologier som växer snabbast sedan introduktionen av Internet. Idén är att skapa rollbaserade portaler som gör det möjligt för företagen att skräddarsy information för att nå rätt mottagare. Det betyder att olika roller i företaget får olika typer av information med hänsyn till den anställdes informationsbehov. Via en vanlig web-läsare kan användaren få åtkomst till alla verktyg och databaser som han eller hon behöver i sitt arbete. Corechange utvecklar, marknadsför och säljer licenser av den avancerade produkten Coreport. Genom samarbetet kombineras Corechanges kunskaper om produkten och KMs samlade kunnande om webteknik och marknad i Sverige. Corechange är ett amerikanskt företag med svenska rötter. Företaget har totalt 85 anställda. Huvudkontoret ligger i Boston och övriga kontor finns bl a i Kanada och Storbritannien. I Stockholm har företaget idag elva medarbetare. Kjessler & Mannerstråle AB är ett ledande konsultföretag med ett tjugotal specialiserade kunskapsenheter. Företaget har 800 medarbetare och är noterat på Stockholms fondbörs A-lista. Verksamheten drivs i sex dotterbolag: KM Arkitekter, KM Bygg & Anläggning, KM Elteknik, KM Intégria Certifiering, KM Miljöteknik och KM Net. För ytterligare information kontakta: Per-Anders Holmström, VD KM Net, 08-555 230 52, eller Richard McHugh, VD Corechange Svenska AB, 08-522 333 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar