KM projekterar bredbandsnät i Stockholm, Göteborg och Lund

KM PROJEKTERAR BREDBANDSNÄT I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH LUND Kjessler & Mannerstråle (KM) ska på uppdrag av Tele1 Europe projektera bredbandsnät i Stockholm, Göteborg och Lund. Uppdraget är ett totalåtagande och genomförs i samarbete med det norska konsultföretaget Norconsult AS. Tele1 Europes svenska utbyggnad väntas ske i snabb takt med början i storstadsregionerna och ingår i det accessnät som Tele1 Europe nu bygger ut i de nio största städerna i Norden. När projektet är helt färdigställt kommer det att bli Europas snabbaste motorväg för data- och Internettrafik. KM har tecknat ett samarbetsavtal med Norconsult kring utbyggnad av bredbandsnätet i Sverige. Genom samarbetet kombineras Norconsults erfarenheter med KMs kunskap om teknik och marknad i Sverige. Vid utbyggnaden av bredbandsnätet i Oslo och andra större städer i Norge är Norconsult huvudkonsult åt Tele1 Europe. Norconsult är ett av Norges största teknikkonsultföretag med cirka 800 medarbetare. Kjessler & Mannerstråle AB är ett ledande konsultföretag med ett tjugotal specialiserade kunskapsenheter. Företaget har 800 medarbetare och är noterat på Stockholms fondbörs A-lista. Verksamheten drivs i sex dotterbolag: KM Arkitekter, KM Bygg & Anläggning, KM Elteknik, KM Intégria Certifiering, KM Miljöteknik och KM ProNet. För ytterligare information kontakta: Per-Anders Holmström, VD KM Elteknik AB, 08-555 230 52, 070-518 30 52 eller Gunnar Ekeberg, vice VD, Norconsult AS, +47 675 713 20 eller Tommy Ekström, vice VD Tele1 Europe, 08-563 100 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000121BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000121BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar