Ny internettjänst från KM

NY INTERNETTJÄNST FRÅN KM Kjessler & Mannerstråle (KM), ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag, har ett mångsidigt engagemang inom IT-sektorn. Det nystartade dotterbolaget KM Net är ett uttryck för den snabba utvecklingen inom bolaget på IT-området. Det konstaterar KM:s koncernchef Christer Samuelsson i samband med att han idag presenterade KM:s nya internettjänst www.km.se Tidigare internettjänst har omarbetats och utökats. Struktur, innehåll, layout och navigering har förbättrats. Bolagets verksamhet och ekonomi presenteras ingående. Den totala omfattningen är ca 250 sidor. -Vi vill ge fyllig och aktuell information till kunder och aktieägare, säger Christer Samuelsson. Satsningen på en kvalificerad internettjänst är ett viktigt led i att hålla våra intressenter uppdaterade om bolagets verksamhet. Nättjänsten är utvecklad i samarbete med Catwalk Interactive och KM:s eget IT-bolag KM Net. För ytterligare information: VD Christer Samuelsson eller informationschef Leif Jacobsson, tel 08-555 230 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar