Teckningskursen faststsälld i KMs nyemission

TECKNINGSKURSEN FASTSTÄLLD I KMs NYEMISSION Teckningskursen i Kjessler & Mannerstråle (KM) nyemission har efter ett auktions-förfarande fastställts till 32 kronor per aktie. Totalt nyemitteras 313 000 aktier till ett värde av 10 016 000 kronor. Aktierna är inte berättigade till den föreslagna utbetalningen av aktier i KM Lab AB. Ett erbjudande föreligger sedan tidigare från ALcontrol AB att förvärva aktierna i KM Lab för 23 kronor per aktie. Emissionen riktas till följande investerare: Antal aktier Teckningsbelopp AB Traction 125 100 4 003 200 Bengt Stillström 46 975 1 503200 Traction Konsults 46 975 1 503 200 Pensionsstiftelse Johan Rapp 62 600 2 003 200 Hans Nyström 31 350 1 003 200 Totalt 313 000 10 016 000 Nyemissionen görs i syfte att återställa KMs aktiekapital i samband med utbetalningen av KM Lab AB till KMs aktieägare. Emissionen förutsätter godkännande av KMs extra bolagsstämma den 29 november 1999. För ytterligare information kontakta VD Christer Samuelsson 08-555 230 31 eller Informationschef Leif Jacobsson tel 070-650 74 61 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00100/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00100/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar