Anders Ahl ny kapitalförvaltare på KK-stiftelsen

KK-stiftelsens kapitalförvaltare Hans Mertzig lämnar stiftelsen 1 juli 2008 i samband med att han går i pension. Hans Mertzig har varit KK-stiftelsens kapitalförvaltare sedan starten 1994 och efterträds av Anders Ahl från DnB Nor.

– Hans Mertzigs stora kunnande och framgångsrika förvaltning gör det möjligt för oss att med en stark kassa aktivt arbeta för svensk konkurrenskraft, forskningen och de nya lärosätena och därmed stärka Sveriges förmåga att skapa värde, säger KK-stiftelsens styrelseordförande Olof Johansson.

Hans Mertzig efterträds av Anders Ahl, 45 år. Anders Ahl kommer närmast från DnB Nor där han varit chef för den svenska fondförvaltningen och ansvarig förvaltare för Skandia Aktiefond Sverige.

– Anders Ahls bakgrund och professionella profil passar KK-stiftelsens behov. Vi vill fortsätta ha en intern kapitalförvaltning för våra aktier och räntebärande papper, samtidigt som vi nu passar på att se över vår kapitalplaceringspolicy och hur kapitalutskottet ska arbeta framöver, säger Olof Johansson.

Anders Ahl påbörjar sin anställning på KK-stiftelsen 1 maj 2008 och tillträder som kapitalförvaltare 1 juli 2008.

Rekryteringen av Hans Mertzigs efterträdare har pågått under våren och sommaren. Det har varit en process som omfattat ett flertal kandidater.

KK-stiftelsen fick 3,6 miljarder kronor i startkapital 1994 och har sedan dess delat ut 6,3 miljarder kronor. Stiftelsen har i dag omkring 7,7 miljarder i kapital – en tillväxt från 3,6 miljarder till 14 miljarder kronor. Aktieportföljen har genom åren endast bestått av aktier i svenska företag.

KK-stiftelsen är en aktiv finansiär som skapar möjligheter, förstärker effekter och stödjer risktagande. Målet är att näringslivet, lärosäten och forskningsinstitut tillsammans utvecklar ledande kunskap och kompetens inom prioriterade satsningsområden för att stärka Sveriges förmåga att skapa värde.

Olof Johansson, Hans Mertzig och Anders Ahl nås via KK-stiftelsens växel 08-56 64 81 00 fredagen den 26 oktober.

Bildtext: Anders Ahl(Foto: Johan Olsson AB)

Pressansvarig: Peter Håkansson 0733 47 81 29, peter.hakansson@kks.se

Kontakt

  • KK-Stiftelsen

Prenumerera

Media

Media