Ungas liv på nätet – förebild för vuxna!

– Jag tror inte att någon ungdomsföreteelse utsatts för en så massiv och ensidig svartmålning som ungas datoranvändning. Fokuseringen på de negativa sidorna är trist och onyanserad. Det är hög tid för ett nytt betraktelsesätt.

Det säger Stig Roland Rask, KK-stiftelsen, projektledare för skriften ”Unga nätkulturer” som lanseras på Skolforum på Älvsjömässan 30 oktober. Här intervjuas ungdomar och flera av landets främsta experter kring ungas liv på nätet och vad det betyder för deras sätt att tänka, lära och agera.

– I medierna märks mycket lite av den positiva sidan. Av 120 artiklar från svenska medier det senaste kvartalet, om hur barn och ungdomar använder internet, är bara en handfull positiva. Alla andra är negativa och handlar om e-mobbing, hot, sextrakasserier, droger, pedofiler och andra problemområden.

Stig Roland Rask vill vända på bilden och peka på de positiva sidorna av ungas nätanvändning: hur en 15-åring på Facebook arrangerar en anti-våldsdemonstration som samlar 10 000 människor; hur unga musiker på MySpace når en världspublik utan skivbolagens medverkan; hur unga håller kontakt med vänner över hela världen via msn.

– Barn och ungdomar är digitala infödingar och ser nätets möjligheter som något naturligt och självklart. Vuxna som är invandrare i den digitala världen måste lära om och lära nytt. Annars hamnar vi ohjälpligt efter, säger Stig Roland Rask.

Han menar att delar av barnens och ungdomars nätkulturer är centrala ingredienser i skola och utbildning inom en relativt snar framtid. Och att nätkulturerna måste tas till vara, inte minst av lärare.

– Ungas nätanvändning är också förenad med svårigheter som vi inte får förringa, men det är framför allt en fantastisk källa till glädje, identitet, kreativitet, utveckling, lärande, samhörighet och gemenskap, säger Stig Roland Rask.

”Unga nätkulturer” är den tredje delen i en skriftserie på detta tema som vänder sig främst till lärare, lärarutbildare, lärarstudenter, IT-ansvariga, skolpolitiker och forskare men även till en intresserad allmänhet.

För ytterligare upplysningar:
Stig Roland Rask, KK-stiftelsen, 0733-47 81 48, stigroland.rask@kks.se

Kontakt

  • KK-Stiftelsen

Prenumerera