All uppvärmning fossilbränslefri med nytt avtal

Efter en gemensam upphandling av gas för uppvärmning av fastigheter har nu KKB och Kävlinge kommun tecknat avtal om leverans av biogas från Öresundskraft AB för de kommande tre åren.

Genom att KKB Fastigheter AB och Kävlinge kommun i fortsättningen kommer att använda 100 % biogas minskas koldioxidutsläppen med 5 800 ton årligen jämfört med att använda naturgas.

– I och med övergången till 100 % biogas blir all uppvärmning fossilbränslefri och vi har sedan tidigare 100 % förnyelsebar och utsläppsfri el till våra fastigheter, säger KKB:s VD Mats Åsemo.

Det känns oerhört bra att vi i förtid kan uppnå kommunens mål för 2020 med en fossilfri energiförsörjning av våra fastigheter, säger Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef på Kävlinge Kommun.

För mer information kontakta:
Mats Åsemo, VD KKB Fastigheter AB www.kkb.se
Tel 046-287 31 61, e-post mats.asemo@kkb.se

Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Kävlinge kommun www.kavlinge.se
Tel 046-73 91 80, e-post goran.sandberg@kavlinge.se

Magnus Extergren, Försäljningsansvarig Gas Öresundskaft AB www.oresundskraft.se
Tel 042-490 32 97, e-post magnus.extergren@oresundskraft.se

Vad är biogas
Biogas är ett 100 % förnybart bränsle, som består av huvudsakligen det enklaste kolvätet metan, precis som naturgas. Biogas produceras vanligast genom mikrobiell nedbrytning, rötning sker genom nedbrytning av organiskt avfall i syrefri miljö. Ett annat sätt att framställa biogas sker genom termisk förgasning av trädbränslen, det vill säga kontrollerad upphettning av olika träråvaror och kolhaltiga avfall.
Tid att producera
Att producera biogas via mikrobiell nedbrytning tar cirka 3 veckor. Naturgasen har tagit 50 till 400 miljoner år att bildas i olika källor under jordskorpan.

Taggar: