KKB förvärvar byggrätter för bostads- och handelsändamål i centrala Kävlinge

KKB Fastigheter AB har genomfört fastighetsköp av kv. Porten 9 i hörnet av Kvarngatan/Mårtensgatan mitt i centrala Kävlinge. Säljare är Kävlingebostäder AB och köpeskillingen uppgår till 2,5 mkr.

Fastigheten ger en byggrätt om ca 1 600 kvm med möjlighet till handel i entréplan och bostäder i ytterligare tre plan. På tomten finns idag ett gårdshus som kommer att rivas efter årsskiftet.

– Fastigheten ligger i ett bra handelsläge vid Kävlinges handelsgata och den kompletterar det vi redan äger i området på ett bra sätt. Det är ett förvärv helt i linje med vår strategi, säger Mats Åsemo, VD på KKB.

KKB Fastigheter AB är ett av Kävlinge kommun helägt, allmännyttigt bostadsbolag. Som sådant erbjuder vi ett varierande utbud av hyresrätter med tillhörande service. Bolaget har en central roll i kommunens bostadsförsörjning och är ledande i fråga om hyresgästinflytande och har för närvarande en omfattande nyproduktion om 200 nya bostäder.

För mer information kontakta:

Mats Åsemo, VD KKB Fastigheter AB www.kkb.se

Tel 046-287 31 61, e-post mats.asemo@kkb.se

Johan Nordbeck, LUNDABOSTÄDER AB www.lanab.nu

Tel 073-433 00 50, e-post info@lanab.nu

Taggar:

Prenumerera