Kvartalsredogörelse Q1 2017/2018

  • Omsättningen maj-juli (Q1) blev 1,3 Mkr (1,6).
  • Resultat före skatt under Q1 blev -0,4 Mkr (-0,1)

Kvartalsredogörelsen är ej granskad av bolagets revisorer.

Q1 2017/ 2018 avser perioden 1 maj- 31 juli 2017.

K3= Klickportalen K3, se www.klickportalen.se

Antal aktier utestående per 2017-09-03 : 2 448 000 (2 448 000)
Nästa rapport: H1 2017-12-06

Om Klick Data

Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på Internet till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu. I K3 finns i grunden Klick Datas över 258 egenproducerade e-kurser och över 600 egenutvecklade tester och enkäter inom it- och affärsutvecklingsområdet som levererats till över 25000 kunder sedan starten 1992. Klickportalen K3 har en rad funktionsmoduler som t.ex. Testproduktion Q3, Certifiering C3, Admin A3, Examina E3, Uppgift U3, Eget material D3, K3 Direkt Sök, Opinion O3 m.fl., som med sin enkla och kraftfulla samverkande funktionalitet ger alla företag, organisationer och individer ett smart webbaserat verktyg för att effektivisera sin kunskapsförsörjning och säkerställa kompetens och kvalitetssäkring inom alla områden till en låg kostnad. Bolaget är publikt, noterat på Aktietorget. Klickportalen K3- passion för kunskap

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

Om oss

Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på Internet till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu

Prenumerera

Dokument & länkar