Ägarförändring i KLIPPAN AB

Jan Bernander och Stefan Lersten har idag försålt samtliga sina aktier i KLIPPAN AB. KLIPPAN AB För ytterligare information vänligen kontakta: VD och CEO Thomas Billing, tel: 0435-291 01.

Prenumerera

Dokument & länkar