Ägarförändring i KLIPPAN AB – Ny storägare

Jan Bernander och Stefan Lersten har idag försålt 1.011.198 aktier i KLIPPAN AB till M2 Capital Management, L.P. Därefter innehar Weland AB ca 17 procent av kapital och röster, M2 Capital Management, L.P ca 15 procent samt Nove Capital med närstående ca 12 procent. Jan Bernander och Stefan Lersten, själva eller genom bolag, innehar ej längre aktier i KLIPPAN AB. KLIPPAN AB

Prenumerera

Dokument & länkar