KLIPPAN - på nya poster

KLIPPAN - på nya poster KLIPPAN AB I det pågående reformarbetet att vända KLIPPANs resultatutveckling har en rad kostnadsbesparande åtgärder vidtagits, bl a har fasta kostnader minskats med nära 50 Mkr på årsbasis, produktionskapaciteten anpassats till efterfrågan, antalet standardartiklar reducerats och den inre effektiviteten förbättrats. Genom selektiva nyrekryteringar skapas nu en bredare bas för kompetensen inom bolaget. På nya poster Ledningsgruppen Kjell Svensson, född 1962, har utnämnts till marknads- och försäljningschef i KLIPPAN AB fr o m den 2 augusti 2004*. Han ingår i företagets ledningsgrupp och vid tillträdandet lämnar Kjell Svensson sitt uppdrag som styrelseledamot i KLIPPAN. Detta uppdrag har han haft sedan mars 2000. Svensson kommer närmast från Th. Brunius & Co AB i Göteborg, där han varit verksam som verkställande direktör. Som tidigare meddelats tillträdde Per Lundin, född 1948, befattningen som platschef vid Klippans Bruk den 1 juni 2004. Han ingår i företagets ledningsgrupp. Lundin har gedigen erfarenhet från skogsindustrin, inom vilken han tidigare upprätthållit ett antal ledande befattningar inom bl a Arctic Paper Kostrzyn SA i Polen samt Dynäs och Nymölla. Per Arnesjö, född 1952, har anställts som ny platschef för bruket i Mölndal fr o m den 1 september 2004*. Han är medlem i företagets ledningsgrupp. Arnesjö har gedigen erfarenhet från skogsindustrin och har tidigare upprätthållit ett flertal produktions- och teknikbefattningar inom Korsnäs AB. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet. Johan Askaner, född 1955, har fr o m den 1 september 2004* anställts som produktchef för det färgade sortimentet, som är ett av KLIPPANs prioriterade produktområden. Han ingår i företagets ledningsgrupp. Askaner har under många år varit verksam inom pappersindustrin, bl a som marknadsdirektör i Svenskt Papper AB och MoDo Paper AB. Han kommer närmast från befattningen som Vice President Sales & Marketing inom Norstedts Juridik AB. Fredrik Kihlberg, född 1975, har anställts som produktchef Tissue fr o m den 1 augusti 2004 samt som medlem i företagets ledningsgrupp. Kihlberg har erfarenhet som säljare av djupfärgad tissue på den engelska marknaden från Papeteries du Bourray's agent i UK/Irland, där han varit verksam sedan 2002. Marknads- och försäljningsorganisationen Storbritannien Lars-Owe Forsberg har utsetts till chef för KLIPPANs säljbolag i Storbritannien fr o m den 1 september 2004. Forsberg är född 1959 och har en BSc Econ (Hons) från Queen Mary College, University of London. Han har ett gediget kunnande och lång erfarenhet inom pappersbranschen och kommer närmast från befattningen som verkställande direktör för Board UK Ltd. Sydostasien För att bearbeta de allt mer betydande marknaderna i Sydostasien har KLIPPAN under våren etablerat ett försäljningskontor i Singapore. Henrik Bernander, född 1968, tillträde den 1 maj 2004 som chef för kontoret. Han har flera års erfarenhet av verksamhet på dessa marknader. KLIPPAN AB Verkställande direktör *) med reservation för mellankommande MBL-förhandlingar. För vidare information kontakta verkställande direktören Ragnar Quarnström, tel 0771-11 00 00 eller 070 600 32 21. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040729BIT20480/wkr0001.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar