KLIPPAN AB - sänkta kostnader

KLIPPAN AB Arbetet med att sänka kostnaderna och minska förlusterna inom KLIPPAN AB bedöms i dagsläget leda till en minskning av personalstyrkan vid de olika bruken med totalt 150 personer. Neddragningen motsvarar en kostnadsreduktion om ca 50 Mkr. MBL-förhandlingar ska inledas snarast lokalt vid bruken. Ulf Ek, 60, styrelseledamot i KLIPPAN AB sedan 2000, har utnämts till tf platschef i Klippans Bruk fr o m den 17 november 2003. Ulf Ek har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom svensk träindustri. Bo Rosengren lämnar därmed sin befattning. Fr o m årsskiftet kommer befattningen som produktionsdirektör att upphöra och Bjarne Björk lämnar då sitt uppdrag. KLIPPAN AB [REMOVED GRAPHICS] Ragnar Quarnström Verkställande Direktör Ytterligare upplysningar lämnas av verkställande direktören Ragnar Quarnström, tel 0435-291 01. KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200.000 ton per år. Produktionen sker vid de tre svenska bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar