Nyemission i KLIPPAN AB

Nyemission i KLIPPAN AB Som en del av finansieringen av förvärvet av Stora Enso Mölndal AB har styrelsen för KLIPPAN AB beslutat föreslå bolagsstämman den 25 april 2002 nyemission. Förslaget innebär att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 10.333.330 kronor genom emission av högst 2.066.666 nya aktier, envar om nominellt 5 kronor. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 20 kronor per aktie och tecknas med företrädesrätt för aktieägarna, varvid innehav av tre befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Vidare föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om tidsperiod för teckning av aktier och i samband därmed fastställande av avstämningsdag för vilka aktieägare som är berättigade att teckna nya aktier. Emissionen garanteras av KLIPPANs huvudägare Jan Bernander och Stefan Lersten. KLIPPAN AB Styrelsen För mer information kontakta: Bengt Östensson, VD KLIPPAN AB, tel 0435 291 01, mobil 0705 95 86 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Prenumerera

Dokument & länkar