KMT blir branschledare på den kinesiska eftermarknaden

KMT:s dotterbolag UVA har tecknat ett samarbetsavtal med Auto-Hengda, ett serviceföretag i Beijing, Kina. Avtalet innebär att KMT ytterligare kan bredda och fördjupa bearbetningen av befintliga kinesiska kunder på eftermarknaden.

Tack vare Auto-Hengdas stora erfarenhet och organisation kan KMT nu erbjuda en mycket omfattande, kvalificerad och snabb service inom precisionsslipningsområdet. Erbjudandet inkluderar även större ombyggnader och reparationer, vilka hittills inte varit möjliga att genomföra för KMT i Asien. Därmed stärker koncernen sin position ytterligare på den expansiva kinesiska marknaden. ”Tack vare detta avtal har vi nu den bästa servicen på den kinesiska marknaden bland aktörerna i vår nisch. Även om vi tidigare varit bra jämfört med våra konkurrenter så lyfter vi oss nu till en helt annan nivå”, säger Per-Arne Wolpher, General Manager för UVA i Kina. ”Detta är ett viktigt strategiskt steg som vi under en längre period strävat efter. Nu har vi ett mycket starkt eftermarknadserbjudande på alla våra tre huvudmarknader - Kina, Västeuropa och USA”, säger Johan Söderström, VD för UVA. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Bergström, koncernchef, Karolin Machine Tool AB Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: lars.bergstrom@kmt.se Johan Söderström, VD, UVA International AB Tel: 0733-34 75 50 eller via e-mail: johan.soderstrom@uva.com

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar