KMT har utsett Remium till likviditetsgarant

KMT AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för bolagets aktie som handlas på Stockholmsbörsens O-listan.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Åtagandet påbörjades den 26 september 2005. För ytterligare information, vänligen kontakta: Joakim Roslund, Finanschef, Karolin Machine Tool AB Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: joakim.roslund@kmt.se Louise Grünthal, Remium AB Tel: 08-454 32 41 eller via e-mail: louise.grunthal@remium.com

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar