KMT:s delårsrapport offentliggörs den 28 augusti

KMT:s delårsrapport för perioden januari – juni 2007 kommer att offentliggöras tisdagen den 28 augusti omkring kl. 11.00.

Med anledning härav är ni välkomna att deltaga vid en telefonkonferens tisdagen den 28 augusti kl. 13.00 där koncernchef Lars Bergström och finansdirektör Joakim Roslund kommenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen beräknas ta 30 minuter inklusive frågor.

För att bekräfta ditt deltagande och erhålla nödvändiga uppgifter, var vänlig skicka ett
e-mail till diana.carlsson@kmtgroup.com.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt från tisdagen den 28 augusti
kl. 11.30 på KMT:s hemsida under Finansinfo och Telefonkonferens.


För ytterligare information kontakta:

Diana Carlsson, assistent, KMT Group AB
Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: diana.carlsson@kmtgroup.com.

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar