KMT:s företrädesrättsemission fulltecknad

KMT:S FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION FULLTECKNAD Karolin Machine Tool AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget 225 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Intresset för nyemissionen har varit stort och den har fulltecknats. Nyemissionen har rönt stort intresse såväl bland bolagets befintliga aktieägare som övriga intressenter och fulltecknades. 96,4 procent av emissionen tecknades av bolagets aktieägare med stöd av företrädesrätt. Resterande aktier har tilldelats de tecknare som var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen och i förhållande till det antal aktier som de då ägde. "Det är mycket glädjande med den uppslutning vi fått från KMTs aktieägare. Nyemissionen som genomfördes för att säkerställa finansieringen av förvärvet av Waterjet innebär att vi nu kan fokusera på att vidareutveckla KMTs verksamheter", säger Lars Bergström, VD och koncernchef i KMT. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 10.000.000 motsvarande ett aktiekapital om 40.000.000 kronor. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 24 november 2003. För ytterligare information kontakta: Lars Bergström, VD och koncernchef Karolin Machine Tool AB Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: lars.bergstrom@kmt.se Karolin Machine Tool (KMT) marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och systemlösningar för verktygsindustrin inom segmenten Vattenskärning, Precisionsslipning, Plåtbearbetning och Rörformning. KMT noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 3 april 1998. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Dokument & länkar