Tomas Billing ny styrelseordförande i KMT

Tomas Billing ny styrelseordförande i KMT Med anledning av Nordstjernans inträde som ny huvudägare i KMT har vid dagens extra bolagsstämma en ny styrelse valts. I enlighet med nomineringskommitténs förslag omvaldes följande personer: Björn Kumlin, Samme Lindmark och Carl-Erik Ridderstråle. Därutöver nyvaldes Tomas Billing, VD Nordstjernan AB och Gunnar Rustad, VD Scania Deutschland GmbH till styrelsen. Styrelsen har inom sig utsett Tomas Billing till ny ordförande. "Med de senaste årens arbete har vi lagt grunden för en fortsatt organisk tillväxt inom samtliga produktområden. Ledningen kommer framöver att ägna mer tid åt förvärv. Nordstjernans resurser i form av kompetens och nätverk kommer därmed väl till pass i KMTs fortsatta utveckling och expansion", säger Björn Kumlin, VD i KMT. För ytterligare information kontakta nedanstående eller besök www.kmt.se Björn Kumlin, VD Karolin Machine Tool AB e-mail: bjorn.kumlin@kmt.se 0910-71 10 30 / 070-587 26 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00380/bit0002.doc

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar