Uppköpserbjudande från Nordstjernan

Aktieägarna i KMT Group AB (publ.) har i dag mottagit ett offentligt erbjudande (Erbjudandet) om förvärv av samtliga aktier i bolaget genom ett pressmeddelande från Nordstjernan.

KMT:s styrelse kommer nu att sammankallas snarast för att utvärdera Erbjudandet och ämnar återkomma med ett utlåtande snarast möjligt. Styrelsen kommer även att ge i uppdrag till en oberoende aktör att ta fram ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) om skäligheten i Erbjudandet som kommer att publiceras i samband med styrelsens utlåtande.

KMT:s styrelse och företagsledning kommer inte att lämna några kommentarer i övrigt beträffande Erbjudandet fram till dess utlåtandet publiceras.

Styrelsens ordförande Mats Heiman har anmält sig jävig i frågan, och kommer således inte att deltaga i styrelsens handläggning och utlåtande avseende Erbjudandet.

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar