UVA får order från nya kundkategorier

UVA får order från nya kundkategorier UVA International, ett företag i KMT-koncernen, har erhållit order på CGS- system från amerikanska TRW och Atlas Copco i Tierp till ett sammanlagt värde om cirka 12 milj kr. Båda beställningarna representerar för UVA nya kundkategorier. Complete Grinding Solution (CGS) är ett system där olika slipmoment utförs på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Tack vare överföring av mätdata från den första slipningen till den påföljande minskar kostnaden per slipad detalj väsentligt. - Nu har vi fått ytterligare kvitto på att vår satsning på kompletta lösningar, CGS, mottagits positivt och börjar anammas av kunderna, säger affärsutvecklare Lars Hemmingsson, UVA International. I TRWs fall är det detaljer till servostyrning som ska slipas i två olika maskiner, medan Atlas Copco har beställt ett system för in- och utvändig slipning av en cylinder till en luftmotor. - Målet är att kunderna ska kunna utföra samtliga slipoperationer med UVAs produkter. I och med lanseringen av CGS har vår marknadspotential fördubblats, säger Lars Hemmingsson. - Vårt mål är att samtliga KMT-företag ska vara produktledande inom sin nisch. När man lyckas med det öppnas också möjligheter som dessa att ytterligare bredda sin marknad, säger koncernchef Björn Kumlin. För ytterligare information kontakta: Karl-Ola Kjellberg, koncerncontroller Karolin Machine Tool AB Tel: 0910-71 10 30 / 0705-65 84 11 eller via e-mail: kok.kjellberg@kmt.se Lars Hemmingsson, affärsutvecklare UVA International AB Tel: 08-634 75 63 / 0708-45 57 32, e-mail:lars.hemmingsson@uva.se Karolin Machine Tool (KMT) marknadsför, utvecklar, och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och systemlösningar för verktygsindustrin inom segmenten Rörformning, Plåtbearbetning och Precisionsslipning. KMT är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Karolin Machine Tool AB (KMT) är moderbolag i en verkstadskoncern som marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner och utrustningar för verkstadsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar