Inbjudan att vara med när sista kartongen produceras på Inlands Kartongbruk

På onsdag den 18 april kl 09.00 produceras det sista moderrullen kartong på Inlands Kartongbruk. Därmed sätts punkt för 116 år av kartongtillverkning på ön Inland i Göta Älv.

Med anledning av detta bjuds representanter för media in att närvara samt träffa företrädare för Inlands Kartongbruk.

Plats:                                  Inlands Kartongbruk, Lilla Edet

Datum:         Onsdagen den 18 april 2012

Tid:                                     Kl 08.30

.

I samband med att produktionen stoppas inleds nästa fas i nedläggningen av Inlands Kartongbruk. Just nu pågår förhandlingar om villkoren för de anställda som förlorar jobbet. Samtidigt inleds arbetet med att montera ner och sälja maskiner och utrustning. Därefter ska även byggnader rivas och ön återställas. De exakta formerna för detta beslutas tillsammans med Sjöfartsverket som äger ön och efter det att en omfattande miljöinventering genomförts.

För ytterligare information:

Åke Andersröd, platschef

Telefon 0733-82 98 11

Knauf Danogips GmbH
Inlands Kartongbruk

SE-463 82 Lilla Edet