Inlands Kartongbruk stänger den 18 april

Den 18 april kl 09.00 produceras den sista moderrullen kartong på Inlands Kartongbruk. Därmed sätts punkt för 116 år av kartongtillverkning på ön Inland i Göta Älv. Ökade kvalitetskrav som medfört allt högre kostnader har tillsammans med stigande energipriser och en ogynnsam växelkurs lett till att ägarna Knauf beslutat sig för att lägga ner bruket.

Beskedet om att de tyska ägarna Knauf avsåg att lägga ner Inlands Kartongbruk kom den 10 januari. Därefter har MBL-förhandlingar förts mellan ägare och fack. Förhandlingarna avslutades den 19 mars. Då hade det inte framkommit några långsiktigt hållbara förslag på hur bruket skulle kunna drivas vidare och det fanns heller inga tänkbara köpare av verksamheten.

- Sedan MBL-förhanslingarna avslutades har vi förhandlat med facken om villkoren för de anställda, förklarar platschef Åke Andersröd.

Samtidigt har man planerat för stängningen av själva produktionen vid kartongbruket. Denna kommer att ske onsdagen den 18 april kl 09.00. I samband med detta inbjuds också representanter för media att närvara.

- Det har bedrivits kartongtillverkning på Inland sedan 1896 och pappersindustrin är och har varit en viktig näring för Lilla Edet som ort och kommun. Vi har därför bedömt att det finns ett allmänintresse när nu ett av de två kvarvarande bruken stänger, säger Åke Andersröd.

Efter stängningen inleds nedmonteringen av fabriken. I ett första skede kommer utrustning att demonteras och till stora delar säljas. Därefter ska byggnader rivas, material tas till vara och ön återställas i enlighet med det avtal Knauf har med Sjöfartsverket som äger ön.

I den första fasen har Inland anlitat den tidigare platschefen Lars Alsterhäll som konsult. De följande faserna är beroende av resultaten av den miljöinventering och de provtagningar som Inland initierat.

För ytterligare information:

Åke Andersröd, platschef

Telefon 0733-82 98 11

Knauf Danogips GmbH
Inlands Kartongbruk

SE-463 82 Lilla Edet