Lokala MBL-förhandlingar om Inland avslutade Knauf står fast vid avsikten att lägga ner

Idag avslutades de lokala MBL-förhandlingarna om ägaren Knaufs avsikt att lägga ner Inlands Kartongbruk. Under förhandlingarna som inleddes den 16 januari har alternativen till en nerläggning diskuterats. Bland annat har en arbetstagarkonsult anlitats. Knauf bedömer inte att några realistiska alternativ har presenterats. Tillsammans med fortsatt stora förluster och tuffa framtidsutsikter gör det att Knauf står fast vid avsikten att lägga ner kartongbruket.

Att de lokala MBL-förhandlingarna har avslutats innebär att ägare och ledning kan inleda arbetet inför en eventuell nedläggning. Det öppnar också för förhandlingar inom ramen för Lagen om Anställningsskydd (LAS). På fredag den 23 mars kommer ett första möte hållas där de grundläggande förutsättningarna diskuteras. Samtidigt har facken på Inlands Kartongbruk en vecka på sig att begära centrala förhandlingar. Detta innebär dock inget hinder från att inleda förhandlingar enligt LAS.

Inlands Kartongbruk har haft lönsamhetsproblem under många år. Under 2011 förvärrades problemen beroende på ökade kvalitetskrav från byggindustrin, höjda råvarupriser och en ogynnsam växelkurs gentemot euron.

Knauf utredde under 2011 ett antal investeringsförslag. Utredningarna visade att Inlands Kartongbruk står inför svåra utmaningar och Knauf antog därför en avsiktsförklaring om nedläggning och informerade den 10 januari fack och anställda om att man ville inleda MBL-förhandlingar om brukets framtid.

Sedan dess har arbetsgivare och fack diskuterat möjligheten att driva verksamheten vidare. Bland annat har en arbetstagarkonsult anlitats. Ägarna bedömer dock inte att bilden förändrats utan står fast vid sin avsiktsförklaring.

- Det är ett tufft beslut och jag förstår att det väcker starka känslor. Men med de förluster vi gör går det inte att driva bruket vidare. Vi har nu förhandlat i mer än två månader, utan att det kommit fram något som talar för att det går att vända utvecklingen. Under tiden har förlusterna istället ökat, säger platschef Åke Andersröd.

För ytterligare information:

Åke Andersröd, platschef

Telefon 0733-82 98 11

Knauf Danogips GmbH
Inlands Kartongbruk

SE-463 82 Lilla Edet

 

 

Dokument & länkar