Arbetsgivarverket i avtal med Knowit

Arbetsgivarverket har tecknat avtal med Knowit om utveckling av ett digitalt verktyg för löneanalys. Avtalet omfattar tjänster för implementering, drift, förvaltning, underhåll och ger möjlighet till vidareutveckling. Avtalet har en löptid på sex år, med en option till förlängning.

Verktyget för löneanalys kommer användas av alla Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemsorganisationer och skall utgöra ett bra stöd för löneansvariga och chefer med löneansvar.

– Vi kommer att bemanna projektet med initialt tre specialister under 2015 och 2016. Utvecklingen inom området beslutsstöd går från teknikfokus till fokus på funktioner, säger Jens Wintzer, kundansvarig på Knowit Decision.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Jens Wintzer, kundansvarig, Knowit Decision, 0702-36 83 83 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar