Årets norska innovation för TV 2-lösning

Norska TV 2:s nyutvecklade lösning Program Monitor har tilldelats Den Norske Dataföreningens BI-pris för bästa innovation 2015. Lösningen är utvecklad av Knowit och ID Management.

Program Monitor möjliggör för TV 2 att mycket snabbare agera och ta beslut om program och kanaler baserat på hur de uppfattas av publiken. Lösningen, som är utvecklad av ID Management och Knowit, fick det årliga innovationspriset med en motivering från juryn som lyfte fram att "hur information från sociala medier integreras och analyseras tillsammans med data från interna källor och automatiska media mätningar. Resultaten presenteras och visuellt för slutanvändaren".

Lösningen ger TV2 mycket bättre möjligheter att förutsäga hur bra ett program kommer att lyckas och hur många tittare det kommer att få.

– TV 2 har mer än en miljon följare av sina program i sociala medier, och analyser av kommentarer och delningar är en av de viktigaste komponenterna i lösningen. Detta är ett mycket gott exempel på hur det är möjligt att hämta stora värden när man tolkar och analyserar ”Big Data”. Vi har utveckla detta som en molntjänst och har redan planer på hur vi ska kunna hjälpa flera kunder med liknanden behov, säger Ingvar Larsson, ansvarig för Knowit Decision i Oslo.

BI-priset delas årligen ut av norska Dataföreningens expertgrupp för Business Intelligence. Utmärkelsen går till det företaget som kan visa till den mest innovativa lösningen och som samtidigt är utvecklat och förvaltat efter bästa praxis för Business Intelligence- och datalagringslösningar. BI Priset delades ut första gången 2009.

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

För mer information, kontakta
Patrik Syrén, kommunikationsdirektör, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Ingvar Larsson, Knowit Decision i Oslo, +47 92 20 20 60

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.16.00 den 9 november 2015.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar