Åsa Holmberg ny vd på Knowit Stockholm

Åsa Holmberg har utsetts till verkställande direktör för Knowit Stockholm AB, dotterbolag till Knowit AB. Hon är idag Senior Manager på Avega AB, där hon arbetar sedan 2005. Åsa tillträder sin befattning i juni 2013. Hon efterträder Ulf Pettersson som tillträder en ny roll som regionchef för Stockholm.

Åsa har lång erfarenhet från konsultbranschen i ledande befattningar. Hon är idag Senior Manager på konsultkoncernen Avega AB och ingår i ledningsgruppen. Hon har tidigare varit vd för dotterbolaget Avega Primo.

– Knowit är ett av de ledande bolagen i vår bransch. För mig är det mycket inspirerande att ta det här steget och få möjligheten att använda mina erfarenheter i ett nytt sammanhang. Min målsättning är att tillsammans med företagets medarbetare vidareutveckla Knowit Stockholms kompetensområden och stärka positionen ytterligare. Jag ser fram emot uppdraget och är säker på att både jag och Knowit Stockholm kommer att utvecklas, säger Åsa Holmberg.

Knowits Stockholm AB är ett av de större dotterbolagen i Knowitgruppen med 120 medarbetare och erbjuder huvudsakligen konsulttjänster inom systemutveckling, test & krav och systemförvaltning.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

eller

Per Wallentin, verkställande direktör och koncernchef, Knowit AB, 08-700 66 00

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar