Beslut om nedsättning inte registrerat

Bolagsstämmans beslut om nedsättningen av bolagets aktiekapital och överföring av dessa medel till bolagets fria egna kapital har inte registrerats av Stockholms Tingsrätt inom fyra månader från beslutet.

Det innebär att nedsättning av aktiekapitalet från 49.867.815 kronor till 9.973.563 genom nedsättning av aktiens nominella belopp från 5 till 1 krona inte kan genomföras. Den ändring av bolagsordningen som förutsätter att aktiekapitalet nedsättes förfaller också. Styrelsen avser att ställa förslaget på nytt vid ordinarie bolagsstämma 2005. För mer information kontakta: Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar