Delårsrapport januari-juni 2017

Ökat resultat och marginal
Starkt kassaflöde
Hög rekryteringstakt

JANUARI – JUNI 2017
NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 11,8 PROCENT TILL 1 374,7 (1 229,3) MSEK
EBITA-RESULTATET ÖKADE MED 46,2 PROCENT TILL 137,0 (93,7) MSEK
RESULTATET EFTER SKATT ÖKADE TILL 101,3 (69,2) MSEK
RESULTAT PER AKTIE ÖKADE TILL 5,16 (3,58) SEK
EBITA-MARGINALEN ÖKADE TILL 10,0 (7,6) PROCENT
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN ÖKADE TILL 98,1 (75,2) MSEK

APRIL – JUNI 2017
NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 5,9 PROCENT TILL 669,8 (632,7) MSEK
EBITA-RESULTATET ÖKADE MED 4,4 PROCENT TILL 54,9 (52,6) MSEK
RESULTATET EFTER SKATT UPPGICK TILL 39,1 (42,1) MSEK
RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL 1,99 (2,20) SEK
EBITA-MARGINALEN UPPGICK TILL 8,2 (8,3) PROCENT
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 59,0 (69,5) MSEK

VDs KOMMENTAR: GOD UTVECKLING

Vi fortsätter att utveckla Knowit på ett positivt sätt och ökar resultat och omsättning under kvartalet med goda marginaler. Dessutom fortsätter vi att framgångsrikt attrahera nya medarbetare. Under halvåret har vi vuxit med fler än 100 medarbetare.

Vi är ett mycket attraktivt val för företag och myndigheter som har digitaliseringen högt upp på sin agenda och för de talanger som vill utvecklas i sin konsultroll. För att lyckas krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster.

HELHETSPERSPEKTIV
Vi fortsätter att utveckla våra affärer i tre affärsområden. Gemensamt erbjuder de ett helhetsperspektiv i lösningar och projekt med höga kundvärden. För mig är det viktigt att de med bra tempo utvecklar nya relevanta kunderbjudanden och säkerställer ett högt resursutnyttjande.

Inom affärsområdet Experience, där vi fokuserar på kundresan, har vi en god resultatutveckling med ökad omsättning, resultat och marginal. Det är ett långsiktigt säljarbete och tidigare effektiviseringar i kombination med en god rekryteringstakt som ligger bakom framgången.

Vårt affärsområde för managementkonsulter Insight går fortsatt bra och under kvartalet har vi investerat i ett nytt bolag i Oslo. Det nya bolaget erbjuder hela affärsområdets kompetens. Rekryteringarna har varit framgångsrika och vi ökar antalet medarbetare. Vi ser en god efterfrågan på managementkonsulter, med förståelse för den tekniska utvecklingen i kombination med kreativt nytänkande.

Inom vårt affärsområde för systemutveckling, Solutions, har vi en stark utveckling med högre omsättning och ett bra resultat. Marknaden efterfrågar konsulter med förståelse förkundernas verksamhet och med teknikkompetens i framkant. Också inom Solutions har vi ökat antalet
medarbetare, vilket ger en positiv effekt. Rekryteringen i kombination med vår höga effektivitet i allt från försäljning till leverans förstärker den positiva utvecklingen.

POPULÄRASTE FÖRETAGET
Ett konsultföretags viktigaste konkurrensmedel är kompetenta och professionella medarbetare.

Enligt employerbrandingföretaget Universums senaste nordiska undersökning är Knowit det mest populära nordiska konsultbolaget bland bland itstudenter. Det är självklart något jag är stolt över.

Under sommaren genomför vi skollovsaktiviteter med utbildningar inom programmering och design. Det är eftertraktade dagläger där vi är med och ökar teknikintresset hos unga. Dessa aktiviteter ger också oss massor av energi.

HÅLLBARA, UNIKA VÄRDEN
Rätt använd bidrar digitaliseringen till en bättre miljö, ökad kontakt mellan människor och en starkare ekonomi. Det är viktigt för mig att vårt arbete bidrar till ett hållbart samhälle.

För oss gäller det att fortsätta hjälpa våra kunder att utvecklas i en snabbrörlig omvärld. Genom att vi besitter en hög strategisk förmåga, stor teknisk kompetens och ett kreativt tänkande skapar vi unika värden för kunder, medarbetare och aktieägare – liksom för samhället i stort.

Per Wallentin
verkställande direktör och koncernchef

Per Wallentin, koncernchef och vd,
Knowit AB (publ), 08-700 66 00,
eller
Patrik Syrén, IRO, Knowit AB (publ),
08-700 66 00 eller 0730-746 630,
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1900 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.08.30 den 17 juli 2017.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar