E.ON tecknar ramavtal med Knowit

Energibolaget E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) har tecknat ett ramavtal med Knowit. Knowit levererar konsulttjänster inom dokumentation, process it och projektstyrning till E.ON. Avtalet löper på två år, med ytterligare ett års möjlig förlängning.

– Med avtalet fördjupar vi nu relationen och fortsätter att stötta E.ON och i detta fall E.ON Elnäts organisation med expertkomptens. Vi brinner för att stödja förändringsarbetet, särskilt inom energisektorn. E.ON Elnäts verksamhet är i snabb förändring i synnerhet inom automatisk mätaravläsning och systemintegration, säger Ola Ehrstedt, vd för Knowit Infra Syd AB.

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Bolaget omsätter cirka sju miljarder SEK och har 620 anställda. För mer information se www.eon.se.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
O
la Ehrstedt, Knowit Infra Syd AB, 072 519 30 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar