Inbjudan till analytiker- och pressträff

Med anledning av offentliggörandet av Knowits delårsrapport för januari - juni 2013 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff fredagen den 19 juli 2013 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar Knowits delårsrapport för perioden januari – juni 2013. Efter presentationen är han och ekonomichefen Anna Jennehov tillgängliga för frågor. Delårsrapporten offentliggörs kl. 08.30 den 19 juli 2013.

Anmälan till Patrik Syrén, tel 0730-74 66 30 eller e-post: patrik.syren@knowit.se senast torsdagen den 18 juli 2013.

Välkommen!

För mer information, kontakta Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 0730 74 66 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar