Kammarkollegiet tecknar avtal med Knowit

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Knowit inom systemutveckling. Avtalet har en löptid på två år, plus en option på ytterligare två år. Avtalet kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt landsting, kommuner och statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt.

Knowit är kvalificerade att genom sekundär konkurrensutsättning leverera inom samtliga områden som avtalen omfattar. Ramavtalet inom systemutveckling omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, Statens inköpscentral uppskattar volymen på ramavtalet till cirka 400 miljoner kronor per år.

Knowit är en av sju leverantörer som får tilldelning.

– Vi har stor erfarenhet av leveranser till offentliga myndigheter. Det är då extra glädjande att Kammarkollegiet ger oss förtroende med två nya ramavtal, säger Mats Ohlsson, affärsansvarig på Knowit.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Mats Ohlsson, Knowit AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 67 38

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar