Know IT AB Delårsrapport januari-juni 2004

Know IT AB Delårsrapport Januari - juni 2004 DELÅRSPERIOD (JANUARI-JUNI) · Nettoomsättningen uppgick till 181,7 (150,7) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 10,7 (7,0) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (1,0) MSEK · Resultat per aktie var 0,43 (0,10) SEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,8 (4,5) MSEK AKTUELL RAPPORTPERIOD (APRIL-JUNI) · Nettoomsättningen uppgick till 90,2 (74,9) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3,7 (3,2) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 (0,2) MSEK · Resultat per aktie var 0,03 (0,02) SEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 (5,0) MSEK ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/13/20040712BIT00170/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar