Know IT bakom ny webbplats för Santa Maria

Know IT har utvecklat Santa Marias nya webbplats som nu lanseras. Syftet med webbplatsen är att öka dialogen mellan Santa Maria och deras kunder, både konsumenter och storkök som restauranger. Webbplatsen är den största satsning som Santa Maria gjort på internet.

Genom aptitretande bilder, möjlighet till att spara och dela med sig av recept vill Santa Maria inspirera till nya spännande rätter och smakupplevelser som engagerar besökarna. Santa Maria hoppas webbplatsen ska ta en position bland befintliga receptsajter på marknaden.

Projektet inleddes med en förstudie, som leddes av Know IT, vilken inkluderade en webbstrategi och effektkartläggning. Förstudien genomfördes med marknadsavdelningen på Santa Maria. Resultatet gav dels mål och syfte med projektet samt vilka krav de olika målgrupperna hade på sajten.

– Mycket höga krav har ställts på Know IT och på denna webbsatsning som är vår största satsning på nätet hittills. Vårt mål är att öka dialogen med våra kunder och det på kundernas villkor. Vi hoppas vi att besökarna bidrar till att utveckla webbplatsen med egna inlägg. Vi kommer också att erbjuda tjänster från Santa Maria i form av nyhetsbrev och annan information.  Know IT har varit med under hela projektet och bidragit till att skapa en miljö som gör detta möjligt, säger Henrik Billger, marknadsdirektör på Santa Maria AB.

– Webbplatsen har utvecklats för att vara så funktionell och användarvänlig som möjligt. Vi har lagt stor vikt på sökmotoroptimering och nyckelordsanalys, vilket är grunden för att kunna sprida innehållet på sajten på ett effektivt sätt. Också kopplingen till sociala medier har varit en viktig del av projektet, säger Sofia Björsander, projektansvarig på Know IT.

Know IT har bidragit med specialistkompetens inom projektledning, testledning, webbutveckling, sökmotoroptimering, UX-resurser (användarvänlighet) och flashutveckling. Projektet omfattade webbstrategi, effektkartläggning, sökmotoroptimering, nyckelordsanalys, informationsarkitektur, webbplatsstruktur, receptdatabasutveckling, webbplatsutveckling med HTML & CSS, lasttester, användartester, flashutveckling samt rådgivning kring drift och underhåll.

För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Sofia Björsander, Projektansvarig, Know IT Göteborg AB, 031-711 27 30

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har i dag mer än 1500 medarbetare på 22 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland och Ryssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök www.knowit.se

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar