Know IT bjuder in till analytiker- och pressträff

Med anledning av offentliggörandet av Know IT:s delårsrapport för januari - juni 2010 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff fredagen den 16 juli kl. 09.30 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Know IT:s koncernchef Anders Nilsson presenterar Know IT:s delårsrapport för perioden januari – juni 2010. Efter presentationen är Anders Nilsson och Know IT:s ekonomichef Anders Nordh tillgängliga för frågor.

Delårsrapporten kommer att offentliggöras kl. 08.30 den 16 juli 2010.

Anmälan till Know IT AB (publ), Patrik Syrén, tel 08-700 66 00 eller e-post: patrik.syren@knowit.se senast onsdagen den 14 juli 2010.

Välkommen!

För mer information kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1450 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, Kina, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar