Know IT bjuder in till analytiker- och pressträff

Med anledning av offentliggörandet av Know IT:s delårsrapport för januari - mars 2011 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff onsdagen den 20 april 2011 kl. 09.30 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

 Koncernchef och verkställande direktör Per Wallentin presenterar Know IT:s delårsrapport för perioden januari – mars 2011. Efter presentationen är han och Know IT:s ekonomichef Anders Nordh tillgängliga för frågor.

 Delårsrapporten beräknas offentliggöras kl. 08.30 den 20 april 2011.

Anmälan till Know IT AB (publ), Patrik Syrén, tel 08-700 66 00 eller
email: patrik.syren@knowit.se senast tisdagen den 19 april 2011.

Välkommen!

 

Informationen är sådan som Know IT ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 19.00 den 14 april 2011.

 

 

 

För mer information kontakta

Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har i dag mer än 1500 medarbetare på 21 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland ochRyssland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök www.knowit.se

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar