Know IT Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Delårsperiod (januari - juni) · Nettoomsättningen uppgick till 150,7 (176,8) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 7,0 (6,8) MSEK · Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-0,3) MSEK · Resultat per aktie var 0,10 (-0,03) SEK Aktuell rapportperiod (april - juni) · Nettoomsättningen uppgick till 74,9 (89,0) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3,2 (6,7) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (16,4) MSEK Kommande informationstillfällen 21 oktober 2003 delårsrapport januari-september 2003 12 februari 2004 bokslutskommuniké 2003 25 mars 2004 bolagsstämma 2004 Stockholm den 11 juli 2003 Anders Nilsson VD och koncernchef Rapporten har inte granskats av företagets revisor. Know IT AB Box 3383 103 68 STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 72 Org. Nr: 55 63 91-0354 Tfn: 08-700 66 00 Fax: 08 700 66 10 Webbadress: www.knowit.se Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök vår hemsida. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar