Know IT etablerar lokal närvaro i Södertälje

Know IT etablerar lokal närvaro i Södertälje, genom att förvärva verksamheten i IT Profil AB med sju medarbetare. Bland kunderna återfinns AstraZeneca och IBM. Rörelsen konsolideras i det nya dotterbolaget Know IT Consulting i Södertälje från den 1 september.

Know IT Consulting i Södertälje erbjuder rådgivning och tjänster inom infrastruktur, systemutveckling och datadesign, IT-arkitektur, projektledning, Change Management, klientutveckling samt förvaltning och drift av applikationer. Till vd har Cecilia Hilborn utsetts och ledningsgruppen innefattar dessutom de tidigare ägarna till IT Profil AB, Magnus Lundqvist och Tomas Andersson.

– Genom etableringen ökar vi servicegraden mot våra kunder i Södertälje, till exempel AstraZeneca. Vi räknar också med att kunna skapa nya kundrelationer då vi nu får en tydligare lokal profil, säger Cecilia Hilborn, chef för Know IT Consulting i Södertälje.

Etableringen i Södertälje är helt i linje med Know IT:s ambition att bedriva verksamhet i kundernas geografiska närhet. Kunderna får på så sätt lokala kontaktpersoner och resurser i sina projekt. Genom att etablerar lokala kontor skapas också förutsättningar för en kultur av starkt entreprenörskap, där varje bolag utvecklar sin affärsverksamhet efter den lokala marknadens förutsättningar.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar