Know IT förstärker i Öresundsregionen

Know IT stärker sitt erbjudande i Öresundsregionen genom att förvärva IT-konsultbolaget HiBC Systemutveckling med 23 medarbetare. HiBC erbjuder tjänster främst inom projektledning, systemutveckling och test.

– HiBC, med kunder bland annat i Danmark, utökar vår befintliga verksamhet i Öresundsregionen. Dessutom har HiBC:s medarbetare kompetenser som kompletterar oss på ett bra sätt, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT.

– Att få bli en del av Know IT känns mycket spännande. Vi har en samstämmighet i våra inriktningar och kompletterar varandra på kundsidan. Vi har också tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans i projekt, så det här känns som en naturlig och bra utveckling för HiBC, säger Roger Sorsa, vd och grundare av HiBC Systemutveckling AB.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar