Know IT ger rådgivning åt Albansk myndighet

Know IT har fått i uppdrag att genomföra en förstudie avseende utvecklingen av IT-baserade informationssystem för Albaniens hälsovårdsministerium. I uppdraget ingår även att bistå med teknisk assistans för implementationen av nya kommunikationslösningar. Uppdraget kommer att utföras på plats i Tirana, Albaniens huvudstad, och utförs av Know IT:s konsulter från Umeå.

Syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för ett informationssystem för sjuk och hälsorelaterad datainsamling. Studien omfattar inventering och analys av befintliga IT-system, rekommendationer för nya investeringar och hantering av säkerhetskrav samt framtagande av en budget för de kommande investeringarna. - Vi har stor erfarenhet av den här typen av lösningar bland annat genom vårt långa samarbete med Försäkringskassan i Sundsvall. Det ställs mycket höga krav på IT-stödet, dels avseende transaktionskapacitet, driftssäkerhet och informationssäkerhet. Det känns extra kul att vi detta sammanhang kan bidra med vår kompetens för att utveckla och hjälpa till med utvecklingen i andra länder, säger Erik Johansson, affärsansvarig vid Know IT:s kontor i Umeå. Beställare är organisationen World Learning Albania, en samhällsnyttig internationell utbildningsorganisation, med bidrag från USAID, United States Agency for International Development.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar