Know IT gör nytt strategiskt förvärv

Know IT gör nytt strategiskt förvärv @ Bäddar för kompletta e-handelslösningar och utlandsexpansion IT/Internetföretaget Know IT, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, förvärvar The Natural Advantage, TNA. Genom förvärvet får Know IT kompetens att leverera totalkoncept för e-handel, innefattande allt från management till design och logistik. TNA, som har ett 30-tal medarbetare, har levererat system till bland andra Boxman, Leknet och Philips. Genom affären tar Know IT nu steget ut i Europa. TNA har redan i dag kontor i Strasbourg, Frankrike och etablerar sig snart i Manchester, Storbritannien. Genom förvärvet av TNA kan vi hjälpa kunderna att förverkliga kompletta e- handelskoncept; från analys till färdig installation. Vi kan dessutom ta hand om driften, säger Carl Emil Sundberg, VD i Know IT. Därmed blir vi helt oberoende av externa leverantörer, vilket gör oss flexibla och än mer kundorienterade. Vi får en kompetensbredd som är unik i Sverige och den kompetensen tänker vi också exportera, säger Carl Emil Sundberg. I ett första steg kommer internationaliseringen att ske organiskt, genom att Know IT följer med sina kunder när de utvidgar sina verksamheter utomlands. Flera sådana projekt är redan aktuella. Förvärvet av TNA passar väl in i Know IT:s affärsstrategi: att förena det bästa ur IT-konsultvärlden med det bästa ur Internetvärlden och på så sätt kunna erbjuda kunderna helhetskoncept. Nyligen förvärvade Know IT två reklambyråer för att ytterligare vidga den kommunikativa kompetensen kring webbdesign. Genom den här affären kommer TNA in i en koncern som kan tävla om de riktigt stora e-handelslösningarna, inte bara i Sverige utan även i andra delar av Europa. Know IT tillför, förutom finansiella muskler, ett stort kunnande inom exempelvis webbdesign, säger Lars Persson, VD i TNA. TNA grundades 1995 av Lars Persson, som tidigare bland annat varit vVD för Industrimatematik. Lars var också en av grundarna till Måldata. Företaget har vuxit snabbt och visar god lönsamhet. För ytterligare information kontakta: Carl Emil Sundberg, Koncernchef och VD Know IT AB, tel 08-587 68 000 e-mail: carl.emil.sundberg@knowit.se eller Lars Persson, VD The Natural Advantage AB, tel 08-29 34 60 e-mail: lars.persson@tna.se The Natural Advantage AB utvecklar och marknadsför IT-lösningar för logistik med Internet- och EDI-funktioner integrerade med ekonomisystem. TNA fokuserar på Internetlogistik med EDI och integrerad ekonomi i syfte att förbättra precision och affärsnytta i kundernas verksamhet. TNA har implementerat 50 logistiksystem och ett antal Internet/EDI-system under de senaste fyra åren. Know IT är ett IT/Internetföretag som arbetar med sammansatta lösningar över de tre viktigaste sektorerna idag: Internet, affärskritiska system och infrastruktur. För att skapa bäst värde åt våra kunder fokuserar vi både på verksamhetsnytta och teknisk kompetens inom våra affärsområden (Embedded Systems, Enterprise Resource Management, Infrastructure och Systems Development). Know IT placerar sig i toppen i SvD:s företagsranking genom stark organisk tillväxt under samtidig lönsamhet. Vi är idag 535 medarbetare och är börsnoterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar