Know IT har träffat principöverenskommelse om förvärv av två expansiva reklambyråer

Know IT har träffat principöverenskommelse om förvärv av två expansiva reklambyråer IT-konsultföretaget Know IT, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har träffat principöverenskommelser om att förvärva reklambyråerna Ennannan Reklambyrå i Östersund AB och Bertoft & Co Marknadsföring AB i Stockholm. Reklambyråerna kommer att integreras i Know IT:s dotterbolag Openinfo Genom förvärven får Know IT Openinfo kompetens för att erbjuda kunderna hela kedjan, från idéförsäljning och grafisk formgivning till att tillverka stora affärskritiska Internetapplikationer med kopplingar till komplexa databaser. Genom förvärvet får Know IT Openinfo sitt första kontor i Jämtland, vilket ger nya affärsmöjligheter i regionen för hela Know IT-gruppen. Ennannan Reklambyrå och Bertoft har i dag fyra medarbetare vardera. Efter sammanslagningen kommer Know IT Openinfo att ha totalt 31 medarbetare. Under budgetåret 2000/01 siktar Know IT Openinfo på att ha 45 medarbetare , omsätta 50 miljoner kronor och göra 7 miljoner kronor i vinst. Know IT Openinfo är ett konsultbolag inom Know IT-koncernen som arbetar med avancerade grafiska användargränssnitt , återanvändbara komponenter och objektorienterad teknik. Vi tar helhetsansvar i projekten och satsar på hög kompetens och den senaste tekniken. Våra kunder är medelstora och stora företag inom Sverige. Vi bygger kreativa IT-lösningar, som stödjer och utvecklar kundens verksamhet. Som exempel på applikationer kan nämnas; interaktiva kartor, beslutssystem och planeringsverktyg. Openinfo grundades 1991 och har i dag 23 medarbetare. För ytterligare information, kontakta: Carl Emil Sundberg VD Know IT, tel: 08-587 68 000 Kerstin Freyschuss, VD Know IT Openinfo, tel: 08-654 70 10 Se också www.knowit.se, www.openinfo.se och www.enannan.se. Know IT är ett kompetensföretag som arbetar med sammansatta lösningar över de tre viktigaste sektorerna idag: Internet, affärskritiska system och infrastruktur. För att skapa bäst värde åt våra kunder fokuserar vi både på verksamhetsnytta och teknisk kompetens inom våra affärsområden (Embedded Systems, Enterprise Resource Management, Infrastructure och Systems Development). Know IT placerar sig i toppen i SvD:s företagsranking genom stark organisk tillväxt under samtidig lönsamhet. Vi är idag 535 medarbetare och är börsnoterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar