Know IT har utvecklat Enskilda Securities nya unika mobila tjänster för börsinformation och analyser

Know IT har utvecklat Enskilda Securities nya unika mobila tjänster för börsinformation och analyser SEB:s investmentbank Enskilda Securities lanserar nästa vecka nya mobila tjänster under samlingsnamnet Mobile Research On-Line. Man erbjuder dels en WAP-tjänst och samtidigt en ny tjänst avsedd för handburna datorer, exklusivt för sina institutionella kunder. Med tjänsten kan Enskilda Securities kunder få följande information till sina WAP-telefoner: *Aktiekurser från ett 20-tal europeiska och amerikanskabörser. *Femton olika finansiella nyckeltal för vart och ett av de 500 bolag i 13 länder som Enskilda Securities har analysbevakning på. Nyckeltalen är baserade på den ansvariga analytikerns prognoser för bolagets utveckling de kommande tre åren. *Kortfattade sammanfattningar av de analyser som löpande publiceras under dagen. Varje dag publicerar de 70 analytikerna på Enskilda Securities analysavdelning mellan 10 och 30 analyser. En mer detaljerad sammanfattning kan kunderna ladda ned direkt till sin handdator, till exempel till en Palm Pilot eller till en Windows CE dator. *Diagram som genereras direkt i WAP-telefonen för valfritt bolag som visar aktiekursutvecklingen för de senaste 30 dagarna. *Möjlighet att med en knapptryckning ringa upp den analytiker som är ansvarig för respektive bolag. *Mobilt Internet är ett område där det finns stora möjligheter för kunderna att förbättra sitt erbjudande mot marknaden, vilket denna tjänst är ett tydligt exempel på. För Know IT är det en självklarhet att ha hög kunskap om möjligheterna med ny teknik för att kunna ge våra kunder den största möjliga nyttan av sina IT-investeringar. Projektet har haft tydliga mål och arbetet har skett i en nära relation med beställaren vilket resulterat i en mycket bra lösning, säger Mats Ohlsson, VD för Know IT Komponentarkitektur AB, den enhet inom Know IT som utvecklat tjänsterna åt Enskilda Securities. Rent tekniskt bygger tjänsten på en så kallad treskiktsarkitektur, med en SQL-databas i botten som kopplas till ett antal MTS-komponenter. Därifrån finns kopplingar mot olika gränssnitt som webb, WAP och handdatorer. - I den begränsade miljö en handdator eller en WAP-telefon utgör, är det svåra att på bästa möjliga sätt kunna presentera de mängder av information vi har tillgång till, säger Dag König, utvecklare på Know IT Komponentarkitektur AB. Know IT har byggt ett flertal specialfunktioner helt från grunden. Bland annat kan användarna få diagram i telefonen som visar utvecklingen för olika värdepapper. Diagrammen skapas dynamiskt och innehåller alltid den senast tillgängliga informationen. Systemet känner också automatiskt av vilken telefon användaren har och anpassar gränssnitt och funktioner efter denna. *Det är vissa skillnader mellan Ericssons, Nokias och andra leverantörers telefoner. Så i stället för att bygga på "minsta gemensamma nämnaren" har vi lagt ner mycket tid på att anpassa tjänsten till de olika telefonerna, säger Dag König. För ytterligare information och för tillgång till bildmaterial kontakta:Dag König, Know IT Komponentarkitektur tel. 0709-36 01 08 Mats Ohlsson, Know IT Komponentarkitektur tel. 0708-708 195 Know IT är ett IT/Internetföretag som arbetar med sammansatta lösningar över de tre viktigaste sektorerna idag: Internet, affärskritiska system och infrastruktur. För att skapa bäst värde åt våra kunder fokuserar vi både på verksamhetsnytta och teknisk kompetens inom våra affärsområden. Know IT placerar sig i toppen i SvD:s företagsranking genom stark organisk tillväxt under samtidig lönsamhet. Vi är idag 600 medarbetare och är börsnoterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar