Know IT kraftsamlar för fortsatt stark tillväxt

Know IT kraftsamlar för fortsatt stark tillväxt IT/Internetföretaget Know IT:s VD Carl Emil Sundberg presenterade vid en analytikerträff på onsdagen koncernens affärsmål för den kommande treårs- perioden. Målet är att Know IT om tre år ska ha trefaldigat omsättning, resultat och antal medarbetare. Tillväxten ska ske dels organiskt, dels genom fortsatta förvärv. För att kunna nå målen vidtar Know IT ett antal åtgärder som förstärker organisationen och därmed ökar slagkraften på marknaden. Know IT förstärker sin koncernledningsgrupp radikalt. Bland annat kommer Lars Persson, VD i The Natural Advantage AB, numera ingående i Know IT-gruppen (se tidigare release) att ta ett helhetsgrepp kring internationaliseringsbiten i Know IT. Lars får rollen som internationell exploatör. Dessutom sätter vi in mer och fler krafter i våra affärsområden, fler affärsmän och affärskvinnor samt ytterligare resurser för att aktivera och samordna rekryteringen hos dotterbolagen. - Tillgången på kompetenta medarbetare är en av de mest affärskritiska faktorerna i vår bransch. Därför är det viktigt att se till att samordna rekryteringarna över hela koncernen, säger Carl Emil Sundberg varför vi nu på ett tydligt sätt med en annonskampanj går ut och berättar för marknaden om den bredd vi har i vårt kunnande, från systemlösningar till webbdesign. - Vi kommer också att arbeta mer med koncernövergripande försäljning, främst med inriktning på försäljning av komplexa lösningar som kräver kompetens från flera Know IT-bolag. Ett exempel är e-handelslösningar, där Know IT i dag har erfarenhet inom hela området; från databaslösningar till betalsystem och grafisk design. - Tre gånger högre omsättning, tre gånger större vinst och tre gånger fler anställda - på tre år. Dessa tillväxtmål kan uppfattas som tuffa. Men vi uppfattar dem som helt realistiska mot bakgrund av att vi hittills har uppfyllt och överträffat ännu tuffare tillväxtmål med bibehållet resultat. Men för att nå dit krävs de förstärkningar av organisationen som vi nu genomför, säger Carl Emil Sundberg. - Genom förvärvet av TNA, som vi tillkännagav tidigare i dag, börjar vi nu också växa på marknader utanför Norden. Vi ser att det finns stora tillväxtpotentialer i flera regioner i Europa. Know IT lämnar sin delårsrapport den 2 december 1999. För ytterligare information kontakta: Eva Larsson, controller Know IT AB, tel 08-587 68 000, e-mail: eva.larsson@knowit.se eller Carl Emil Sundberg, koncernchef och VD Know IT AB, 08-587 68 000, carl.emil.sundberg@knowit.se Know IT är ett IT/Internetföretag som arbetar med sammansatta lösningar över de tre viktigaste sektorerna idag: Internet, affärskritiska system och infrastruktur. För att skapa bäst värde åt våra kunder fokuserar vi både på verksamhetsnytta och teknisk kompetens inom våra affärsområden (Embedded Systems, Enterprise Resource Management, Infrastructure och Systems Development). Know IT placerar sig i toppen i SvD:s företagsranking genom stark organisk tillväxt under samtidig lönsamhet. Vi är idag 535 medarbetare och är börsnoterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar