Know IT lanserar helt nytt koncept för säker e-handel

Know IT lanserar helt nytt koncept för säker e-handel Säkerhetsgruppen inom Know IT lanserar ett nytt koncept för att totalsäkra e-marknadsplatser. Tjänsten, e-säkring, vänder sig till företag och organisationer som gör affärer på Internet. E-handelns snabba utveckling öppnar nya möjligheter, men samtidigt också risker för företagen. Om kunderna inte litar på den elektroniska marknadsplatsen vågar de inte göra sina affärer där. Och eftersom såväl företag som kunder kan drabbas av brottslighet på nätet är det en viktig konkurrensfaktor att kunna erbjuda säker handel, säger Emil Gullers ansvarig för säkerhetstjänster på Know IT. Know IT:s e-säkring ger en kvalitetsstämpel åt den elektroniska marknadsplatsen. Därmed vet kunder och andra intressenter att de gör affärer på högsta möjliga säkerhetsnivå. Vid e-säkring sker en systematisk genomgång av alla de tekniska komponenter som e-handelslösningen bygger på. I detta ingår användarsidan, webbmiljön och de interna affärssystem som stödjer e-handeln. Dessutom utvärderas organisationen och rutiner för drift och underhåll. Själva arbetet utförs i stor utsträckning med hjälp av automatiserade testverktyg, hjälpmedel för säkerhetsdiagnostik och checklistor. Utöver detta ingår manuella teststeg och intervjuer. Dessutom gör Know IT:s experter ett penetrationstest där Internetplatsen utsätts för simulerade "hacker- attacker". Säkerhetsgruppen inom Know IT har specialister inom Internetsäkerhet och e-handel. Genom metoden för e-säkring säkerställs kvalitet och sekretess för de tjänster som säkerhetsgruppen levererar. För mer information, vänligen kontakta: Emil Gullers, Know IT Netarc AB: 08-587 68 318 eller 0702-10 30 36 emil.gullers@knowit.se Know IT är ett IT/Internetföretag som arbetar med sammansatta lösningar över de tre viktigaste sektorerna idag: Internet, affärskritiska system och infrastruktur. För att skapa bäst värde åt våra kunder fokuserar vi både på verksamhetsnytta och teknisk kompetens inom våra affärsområden (Embedded Systems, Enterprise Resource Management, Infrastructure och Systems Development). Know IT placerar sig i toppen i SvD:s företagsranking genom stark organisk tillväxt under samtidig lönsamhet. Vi är idag 535 medarbetare och är börsnoterade. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar